Az Alapozó Terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztés (un. motoszenzoros terápia) 5 éves kortól ajánlott.

Különösen azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbiakban felsorolt problémák valamelyike fennáll:

megkésett és/vagy hibás beszédfejlődés, fejlődésben, érésben elmaradás,

  • iskolaéretlenség óvodások, mozgásfejlődésben észlelt eltérés vagy elmaradás (nagymozgások és finommozgások ügyetlensége),
  • dominancia megválasztásának késése,
  • diszlexia gyanúja, diszlexia, valamint alaki diszgráfia, figyelemzavar,
  • magatartászavar, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar)

A terápia további segítségül szolgálhat a beszédhangok beépülésénél, a beszédfejlődésben, beindítja a rajzfejlődést, javítja a mozgáskoordinációt, fejleszti a szem-kéz koordinációt, ritmusérzéket, rugalmasságot, egyensúlyt, finommotorikát, segíti és erősíti a dominancia választást, fejleszti a tér- és időbeli tájékozódást, a testséma alakulását és a kognitív funkciókat (úgy, mint a figyelmet, érzékelést)