Házirend tervezet…

Az ellátott gyermekek köre

 1. A családi napközi, családban élő 20 hetes-  3 éves korú gyermekeket fogad a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 2. Az 1. pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 3. A gyermek felvételét a szülő a családi napközi ügyvezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitva tartási idő

 1. A családi napközi nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 8:00-tól délután 16.30 óráig tart.

Étkeztetés

 1. A családi napközi gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről, a gyermekek étrendjét az OÉTI ajánlásában megfogalmazottaknak megfelelően állítjuk össze, tekintettel a gyermekek korcsoportjára
 2. A családi napközit igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 Napirend

 1. A családi napközi az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll; gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét. A csoportban a napirend kialakítása a kultúra különböző megjelenési formáinak segítségével történik. A hét öt napján, ennek megfelelően mindig más és más köré csoportosul az aktuális témák kibontása:

Hétfő: zene, mondókázás
Kedd: drámajáték
Szmadarhegya: mozgáskultúra-tánc
Csütörtök: képzőművészet
Péntek: zene, mondókázás

Mindez az éves tematikának megfelelően, különböző alkotó, közösségépítő, és ismeretterjesztő foglalkozásokkal és persze sok-sok szabadsággal, improvizációval történik.

8:00  megérkezés, szabad játék, reggelihez készülődés
9:00 reggeli
9:30-10:30 játék (kreatív játékok, versek és mondókák, játékos torna)
10:30 tízórai
10:45 fejlesztő foglalkozás, szabadtéri játék, kicsiknek pihenő
12:00-12:30 ebéd
13:00 csendes pihenő
14:30 ébresztő, rendrakás
14:45 uzsonna
15:00 szabad játék, folyamatos hazaadás
16.30 zárás

Együttműködés a szülőkkel

 1. Kiemelt fontosságú feladat a gyermekek családjai és a napközi közötti együttműködés biztosítása. A család és a közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A szülőkkel való korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az összhang megteremtését. A szülők és a napközi folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló családi napközi gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.
 2. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a családi napközi munkatársai jelzik a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban.
 3. A családi napközi munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi napközivel szerződést kötő személynek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon köteles értesíteni a családi napközi munkatársait arról, hogy ki viheti el gyermekét.
 4. A családi napközi csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 1. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi napközi valamely munkatársának.
 2. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 08.30 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.
 3. A családi napközi lázas (37.1 C fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi napközi munkatársa a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.
 4. A családi napközi gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.
 1. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi napközivel egyeztetett módon (pelenka, popsitörlő, fogkrém, fogkefe, fésű).
 2. Az ellátás helyszínén a családi napközi a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket az ügyvezető rendszeresen ellenőriz.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 1. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 2. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra,illetve saját webes felületeten történő megjelenésre gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.
 3. A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

Regős Judit, igazgató

 

Fenntartó neve: Szülők Háza Alapítvány

Székhely: 8089 Vértesacsa Ady Endre utca 10.