Házirend

Az ellátott gyermekek köre

1. A családi bölcsőde, családban élő 1- 3 éves korú gyermekeket fogad a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

2. Az 1. pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.

3. A gyermek felvételét a szülő a családi bölcsőde vezetőjénél kérheti, akivel megállapodást köt az ellátás kezdetéről, várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

Nyitvatartási idő

4. A családi bölcsőde nyilvántartási ideje: munkanapokon reggel 08:00-tól délután 16.30 óráig tart.
Ettől eltérő időpont igény esetén személyes egyeztetés után lehetséges.

Étkeztetés

5. A családi bölcsőde gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről, a gyermekek étrendjét az OÉTI ajánlásával megfelelően állítjuk össze, tekintettel a gyermekek korcsoportjára.

6. A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermekétkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról, speciális étrendről stb.

 

Napirend

7. A családi bölcsőde az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. A gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára; ösztönzi a gyermekek kreatív, önálló tevékenységét. A csoportban a napirend kialakítása a kultúra különböző megjelenési formáinak segítségével történik. A hét öt napján, ennek megfelelően mindig más és más köré csoportosul az aktuális téma.

Együttműködés a szülőkkel

8. Kiemelt fontosságú feladat a gyermekek családjai és a családi bölcsőde közötti együttműködés biztosítása. A család és a közösségi nevelés összhangját kell tehát megteremteni. A szülőkkel való korrekt, szoros, mindennapi kapcsolattartás, a kölcsönös bizalom segíti az összhang megteremtését. A szülők és a családi bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló gondozás-nevelés kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.

9. A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén
a családi bölcsőde munkatársai jelzik a bölcsőde vezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum kereső folyamatban.

10. A családi bölcsőde munkatársai ellenkező megállapodás hiányában csak a családi bölcsődével szerződést kötő személyeknek adhatják át a gyermeket. A szülő, törvényes képviselő más személyt csak írásban jelölhet meg. Amennyiben az írásbeliségre – váratlan akadály esetén – nincs lehetőség a szülő, törvényes képviselő telefonon vagy emailben köteles értesíteni a családi bölcsőde munkatársait arról, hogy ki viheti el gyermekét.

11. A családi bölcsőde csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

12. A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő átadja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás átadása a családi bölcsőde munkatársának. (nevelőnek).

13. A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb a tárgynap reggelén 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni, ellenkező esetben a családi bölcsőde az étkezési díj napi összegét nem téríti vissza.

14. A családi bölcsőde lázas (37.5 C fok feletti testhőmérsékletű) vagy fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve), illetve hányás vagy hasmenéses gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi bölcsőde munkatársa a szülőt értesíti. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.

15. A családi bölcsőde gyógyszert csak írásbeli megállapodás alapján vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől, amelyben rögzíteni kell, azt, hogy a gyógyszert milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni. (Nem fertőző betegség esetén.)

16. A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit és azok állandó szinten tartását a családi bölcsődével egyeztetett módon (pelenka, fésű, váltó ruha…).
17. Az ellátás helyszínén a családi bölcsőde a balesetvédelmi feltételeket biztosítja, amelyeket a vezető rendszeresen ellenőriz.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

18. A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

19. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

20. A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

Díjfizetés

21. A tárgyhónapot megelőző hónap 10-ig banki átutalással történik. Minden hónap első hétfőjén személyesen.

 

Adatok
Családi bölcsőde neve: Szülők Háza Családi Bölcsőde
Családi bölcsőde vezető: Szecskó Éva
Címe: 2040 Budaörs Zombori utca 40.
Telefonszám: +3630/779-2447
Nyitvatartás: H-P 08:00 – 16.30-ig
E-mail: kelenvolgy@szulokhaza.hu,
Honlap: www.szulokhaza.hu

Fenntartó neve: Szülők Háza Alapítvány
Székhely: 8089 Vértesacsa Ady Endre utca 10.