Állatasszisztált terápia/ kutyás terápia: olyan foglalkozás, melynek során a gyermeket életkorának, értelmi képességeinek és érdeklődésének megfelelően kutya bevonásával fejlesztjük, főként játékos mozgásos feladatokon keresztül. A terápia során fejlesztjük a pszichés funkciókat (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás); a motoros funkciókat (nagymozgások, finom mozgások, testtartás, egyensúlyérzék, ütem- és ritmusérzék); javul az érzelmi-, és akarati élet, a viselkedés, a magatartás; fejlődik az önállóság, fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet és a kötelességtudat.

 A kutyás foglalkozások fő ereje:

  • ismeretek bővítése
  • stressz enyhítése
  • társra találás
  • szociális interakciók begyakorlása
  • empátiás készségek fejlesztése
  • természet iránti vonzalom fejlődése
  • feltétel nélküli elfogadás megtapasztalása
  • irányító szerep gyakorlása